"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2009

Flash tổng hợp

http://i702.photobucket.com/albums/ww28/hatim86uyennhi/hatimloading.swf?link=Link flash" width="580" height="460" wmode="transparent">

12    http://www.xcwhw.cn/fla/cs/72.swf   mừng sinh nhật
13    http://www.xcwhw.cn/fla/cs/71.swf     chậu hoa hình trái tim
14    http://www.xcwhw.cn/fla/cs/69.swf   trăng,hoa hồng,và cô gái
15    http://www.xcwhw.cn/fla/cs/68.swf   cô gái thổi sáo
18    http://www.xcwhw.cn/fla/cs/64.swf    4 hoa hồng đỏ đẹp forever
19     http://www.xcwhw.cn/fla/cs/62.swf    cô gái ngồi đàn piano
20    http://www.xcwhw.cn/fla/cs/59swf     mừng sinh nhật
21    http://www.xcwhw.cn/fla/cs/58.swf   hoa cỏ và bướm
22    http://www.xcwhw.cn/fla/cs/51.swf    đảo hoa tiên

23    http://www.xcwhw.cn/fla/cs/47.swf   Ve sầu 
25    http://www.xcwhw.cn/fla/cs/46.swf 2 bông hoa trắng
26  http://www.xcwhw.cn/fla/cs/44.swf   4 bông hoa trắng
27     http://www.xcwhw.cn/fla/cs/42.swf hoa loa kèn
41    http://www.xcwhw.cn/fla/ld/1.swf bánh sinh nhật
42   http://www.xcwhw.cn/fla/ld/2.swf    bánh SN hình trái tim

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét