"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2012

Theme Mùa Yêu

16:59 28 thg 7 / 2012      Công khai     1259 Lượt xem
1. Chủ đề theme:
Người ta bảo rằng ai thích mùa thu thường lãng mạn và bay bổng. Nhưng thiết nghĩ, cuộc sống thiếu lãng mạn, thiếu những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng, thiếu những lúc chúng ta sống chậm lại để cảm nhận cuộc sống, cảm nhận thiên nhiên thì đó có phải là sống không? Cũng như sống một cuộc sống nếu thiếu tình yêu vậy, vẫn là sống đấy nhưng có thật là sống không hay chỉ tồn tại nhỉ?
Cứ mỗi lần mùa thu đến lại có cảm giác buồn buồn nhớ nhớ một điều gì đó.
"Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương...
Và em có nghe khi mùa thu tới mang ái ân, mang tình yêu tới!"
Bài hát hay quá, nhẹ nhàng tình cảm, lại có gì đó man mác buồn...Mùa thu, mùa của tình yêu, muốn làm một điều điều gì đó cho "Mùa yêu" Mùa mát dịu, ngọt ngào nhất trong năm, chúc cho ai chưa có tình yêu tình yêu sẽ đến, chúc cho ai đang yêu sẽ mãi hạnh phúc đó chính là chủ đề của theme "Mùa yêu"

2.Demo


3.Code


<style>

#article-list, pagination-bottom, #emotion-carousel {background:url(http://i1059.photobucket.com/albums/t438/thuy111/nenntry-3.gif) repeat;}

</style>

<style type="text/css">

<!--

body{background:transparent;}

#hd {

margin-bottom:14px;border-bottom:0px solid white;background:transparent url(http://i1059.photobucket.com/albums/t438/thuy111/muayeubananer-1.jpg) repeat-y center;height:500px;}

#asb-header {height:570px;}

#ft p {margin-bottom:0px;}

#ft li .divider {display:none;}

#article-list, #pagination-bottom, #emotion-carousel ,

#article-single.bd, #article-supplement, #article-bottom-nav,

.yui-b .sidebar{background:url(http://i1059.photobucket.com/albums/t438/thuy111/nenntry-3.gif);}

#article-top-nav {background:url(http://i1059.photobucket.com/albums/t438/thuy111/nenntry-3.gif) no-repeat;height:123px;}

#comment-list .comment-reply {background:url(http://i1059.photobucket.com/albums/t438/thuy111/huandrumstrongsuot-1.png);}

body{color:#52F3FF;}

body {background-image:url(http://i1059.photobucket.com/albums/t438/thuy111/imagesqtbnANd9GcSJhKs642y6c5tV-MhR8l83LksABp6tImbeK7s3W6yC3O-mkxfCCA.jpg);background-attachment:fixed;}

--></style>

<style>

#comment-list .comment-reply {background:url(http://i1059.photobucket.com/albums/t438/thuy111/nenntry-3.gif);}</style>

<style>

.yui-b .sidebar{background:url(http://i1059.photobucket.com/albums/t438/thuy111/nenntry-3.gif) repeat;}</style>

<style>

#article-top-nav {background:url(http://i1059.photobucket.com/albums/t438/thuy111/muayeubaiviet400chantinh.jpg) no-repeat;height:400px;}

</style>

<style>

#emotion-carousel {background:url(http://i1059.photobucket.com/albums/t438/thuy111/muayeubaiviet400chantinh2.jpg) repeat;height:400px;}

</style>

<style>

#comment-form{background:transparent url(http://i1059.photobucket.com/albums/t438/thuy111/cmt2.png);height:180;}

</style>

<style>

body{font-family:Tahoma;font-size:14px;color:#CA9BF9;}

</style>

<style>

#article-supplement{font-size:16px;color:#FFFF58;}

</style>

<style>

#comment-list .comment-reply {font-size:16px;color:#FFFFBF;}

</style>

<style>

#article-single

.article .title{font-family:Tahoma;font-size:20px;color:#CA9BF9;text-decoration:blink;}</style>

<style>

#w-profile-card .status .text{color:#CA9BF9;}

</style>

<style>

#widget-recentComment .bd ul.force-wrap li{list-style-image:url(http://i1059.photobucket.com/albums/t438/thuy111/nameicon_147170.gif);}

</style>

<style>

#widget-category .bd ul li.clrfix a .ico{background:url(http://i1059.photobucket.com/albums/t438/thuy111/67336d69.gif) no-repeat;}

</style>

<style>

#ft {font-size:0px;border-top:0px;padding:0 0 0 0;background:url(http://i1059.photobucket.com/albums/t438/thuy111/muayeuday225.png) repeat center;height:225px;width:970px;margin-top:30px;}

#ft p {margin-bottom:0px;}

#ft li .divider {display:none;}

</style>

<style>

#article-single .article-ft{background:center;height:55px;}</style>

<style>

BODY{cursor:help;}</style>

<style>

#pagination-bottom{background:transparent url(http://i1059.photobucket.com/albums/t438/thuy111/nenntry-3.gif) repeat;}</style>

<style>

#article-top-nav .ft .action-carousel-show, #article-carousel .ft .action-carousel-hide {background:url(http://i1059.photobucket.com/albums/t438/thuy111/nenntry-3.gif) no-repeat center;}

</style>

<style>

#article-bottom-nav {background:url(http://i1059.photobucket.com/albums/t438/thuy111/muayeudaybaiviet300.png) repeat;height:300px;}

</style>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét