"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

Có những điềuCó những điều...
em chẳng thể nói ra
Vì em tin 

chắc rằng anh cũng hiểu
Nói bao nhiêu... 

thì anh ơi vẫn thiếu
Ngôn ngữ nào... 

tả được hết đâu anh!

Mới cách xa... 

một chút đã chòng chành
Thủy triều dâng 

tràn bờ con nước nhớ
Dẫu xa xôi... 

dù muôn ngàn cách trở
Trái tim yêu... 

sẽ đến được với nhau