"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Em đến


Em đến từ..cõi trời diệu lạ 
nơi bốn mùa hội tụ làm thơ..! 
Em - hiện thân của thế giới mơ 
nơi hạnh phúc muôn đời đơm trái..!! 
Vườn địa đàng..một lần tay hái 
Trái nhân duyên - tiền kiếp - định thân..! 
Chỉ Nguyệt bà..đan áo tình nhân 
kiêu sa phủ..đôi đời miên viễn..!! 

Nên, không lạ hồn dâng sóng biển 
sau một lần..hạnh ngộ đời nay..! 
Con tim xưa sống lại hình hài 
thật gần gũi..như từng gần gũi..!! 

Em đến tự kinh thành cổ tích 
Đêm thơm hương huyền thoại Ba Tư..! 
Đẹp ẩn vào một đóa chân như 
Ngọc ngà ấy ngàn năm vô nhiễm..!! 

Linh hồn tôi..tay em khai điểm 
dạy cho tôi..ý niệm tình yêu..! 
Bởi do em..vóc dáng diễm kiều 
tôi đã biết..tôn thờ thiện mỹ..!! 

Và thoát kiếp khỏi giòng vô thỉ 
Tôi - tín đồ, chăm chỉ lời kinh..! 
Nước mắt em - Cam lộ tịnh bình, 
Tôi phục xuống chân người cứu rỗi..!! 
Em ngụ lại..đời thôi bão nỗi 
Dường như là một giấc chiêm bao..! 
Thực hay hư - sao vẫn ngọt ngào 
Giòng tình tự mê hồn cây cỏ..!! 

Trái tim mở rộng từng cửa ngỏ 
rước em vào xây một trời thơ..! 
An nhiên thay lòng thiếp cơn mơ 
Tôi hạnh phúc trong tôi em ngụ..!! 
Hồn xuân nẩy biếc từng chiếc nụ 
Thơm ngọt ngào - Em - Mộng tình nhân..! 
Thiên đàng ơi..bỗng chốc thật gần 
Em xõa tóc phủ đời tôi, đẹp...!!

Lê Anh Dũng   06:26 Ngày 28 tháng 1 năm 2013